Europaparlamentets Copyright Direktiv Stemme - beste-slots-online.host

EUR-Lex - 32014L0026 - EN - EUR-Lex.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser EGT L 77, 27.3.1996, s. 20. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmoniserin g av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället EGT L 167, 22.6.2001, s. 10. 10.11.2011 · EUR-Lex Access to European Union law. Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU. av den 27 september 2011. 05.07.2018 · Efter afstemningen kastes omstridt copyright-direktiv nu ud i uvished: "Jeg er ikke sikker på, at det er til gavn for alle dem, der har udtrykt bekymringer" 3 Hun stemte nej til omstridt copyright-direktiv: "Jeg er rigtig glad. Nu kan vi få en åben debat og stille ændringsforslag til copyright-direktivet". Endringene er også foreslått for å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ved å tilpasse reglene til Europaparlamentets og Rådets direktiv EU 2017/828 av 17. mai 2017 endringsdirektivet om endring av direktiv 2007/36/EF aksjonærrettighetsdirektivet. 14.06.2018 · Europaparlamentets Legal Affairs Committee skal i neste uke stemme over et nytt EU-direktiv om opphavsrett innen EUs indre, digitale marked. Ifølge Julia Reda, som representerer det tyske piratpartiet i Europaparlamentet, ser det så langt ut til å være et knapt flertall for direktivet i den.

EU stemmer over omstridt direktiv om opphavsrett EU-parlamentet stemmer onsdag over de nye reglene om opphavsrett på internett, som har skapt dyp splittelse både mellom og innad i de ulike partigruppene. forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om de grunnleggende prinsipper for undersøkelser av ulykker i sjøtransportsektoren og om endring av direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF KOM 2005 590 endelig. februar 2007 og å stemme i plenum 24. april 2007. Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv. Artikel 13 kræver, at sites installerer et “censur-filter”, der kan sortere copyright-beskyttet materiale fra de billeder, videoer og tekster, brugerne uploader. Artikel 13 har fået 70 internet- og teknologieksperter op af stolen og protestere i et åbent brev til Antonio Tajani, der er formand for Europa Parlamentet.

Europaparlamentets plenumssesjon, 21.-24. november. Rapport fra Eli Jonsvik,. Direktiv om nye nasjonale utslippstak vedtatt,. og resolusjonen ble vedtatt med 479 stemmer for, 37 mot og 107 som stemte avholdende. De som ikke stemte for, kom hovedsakelig fra Ungarn, Polen. 14 Definitionerne i dette direktiv bør i det omfang, det er muligt, stemme overens med dem, der findes i anden EU- lovgivning, især definitionerne i direktiv 2007/64/EF og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 260/2012 1.

  1. Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv som skal redusere miljøbelastningen fra enkelte typer engangsplast og fiskeriutstyr er vedtatt med stort flertall. Posisjonen ble vedtatt med stort flertall, 571 stemte for, 53 mot og 34 avstod fra å stemme.
  2. 20.03.2014 · EUR-Lex Access to European Union law. Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market Text with. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU.

BAKGRUNN fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2019 Sammendrag av innhold Europaparlaments- og rådsdirektiv EU 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked digitalmarkedsdirektivet ble vedtatt 17. april 2019. Efter afstemningen kastes omstridt copyright-direktiv nu ud i uvished: "Jeg er ikke sikker på, at det er til gavn for alle dem, der har udtrykt bekymringer" Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre, stemte i dag ja til copyright-afstemningen i Europa-Parlamentet. BAKGRUNN fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2019 Sammendrag av innhold Kommisjonen la 13. mars 2018 fram et forslag til forordning som oppretter et europeisk arbeidsmarkedsbyrå European Labour Authority – ELA. I februar 2019 ble det enighet i trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen om ELA, ved en såkalt foreløpig. Som et resultat stemte parlamentet om en ny resolusjon angående online pengespill. Europaparlamentet har uttalt seg veldig tydelig om at: «et sektorielt direktiv om online pengespill er ikke ønskelig, da pengespill ikke er en vanlig økonomisk aktivitet. Vi er glade for at trusselen for forbrukere fra ulovlige spilltilbud blir tatt på alvor». • Parlamentets posisjon ble vedtatt med 576 stemmer for, 56 mot, mens 41 avsto fra å stemme. Et diskusjonspunkt i Parlamentets behandling har også vært om og i hvilken grad medisinsk utstyr skal inkluderes i forordningen. Parlamentet går inn for at medisinsk utstyr skal inkluderes i større grad, men at det gis ekstra overgangsperiode.

Uden at det berører strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, direktiv 2014/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EU 2016/97 og forordning EU nr. 1286/2014, skal finansielle markedsdeltagere, forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder. Direktivet om opphavsrett behandles onsdag i plenum i EU-parlamentet for annen gang etter at saken ble utsatt i juli. Som NTB har meldt tidligere er direktivet i utgangspunktet ment å sikre at de som står bak verkene, faktisk får betalt når fotografier, videoer, musikk og tekst som er.

BAKGRUNN fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.9.2019 Sammendrag av innhold Direktiv EU 2019/789 regulerer opphavsrettslige spørsmål i forbindelse med visse nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer. Formålet med direktivet er å øke tilgangen til kringkastingsprogrammer fra andre medlemsstater ved å lette klarering av opphavsrettslig beskyttet. 12.09.2018 · EU vedtok omstridt direktiv om opphavsrett. – Gikk til helvete i avstemmingen om copyright. – De får det til å virke latterlig å stemme. 1 447.

Formålet med endringene er å styrke og oppmuntre til langsiktig aktivt aksjeeierengasjement., og å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ved å tilpasse reglene til Europaparlamentets og Rådets direktiv EU 2017/828 av 17. mai 2017 endringsdirektivet om endring av direktiv 2007/36/EF aksjonærrettighetsdirektivet. 1. Om samtykke til EØS-komiteens beslutning nr 19/95. Til Stortinget. Utenriksdepartementet viser i proposisjonen til at Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner konsesjonsdirektivet ble vedtatt av Rådet i EU 30. mai 1994.

Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast 31. oktober 2018 / i Energi, miljø og klima, Fiskeri, marint og maritimt / av Bjarte Rossland Europaparlamentet vedtok 24. oktober sin posisjon i kommende trilogforhandlinger om direktivet angående reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet. Engelsk översättning av 'Europaparlamentets och rådets direktiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

  1. Direktiv om opphavsrett i det digitale indre marked, fullt navn Europaparlamentets og Rådets direktiv om opphavsrett i det digitale indre markedet 2016/0280 COD, er et forslag fremsatt av Europakommisjonen til et europeisk direktiv. Europaparlamentet vedtok forslaget 26. mars 2019, mens Rådet ga det nødvendige samtykke 15. april samme år.
  2. 20.09.2017 · Dessa direktiv, tillsammans med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU 7, innehåller en uttömmande förteckning över undantag från och inskränkningar i dessa rättigheter, vilket gör det möjligt att använda innehåll utan tillstånd från rättighetshavarna under vissa förutsättningar för att uppnå vissa politiska mål.
  3. Europaparlamentet EP eller Det europeiske parlament er en av EUs institusjoner.Det vedtar sammen med Rådet EUs lover og budsjett. Parlamentet velger Europakommisjonens president og kontrollerer Europakommisjonen.Det ledes av Europaparlamentets president, som er det høyest rangerte vervet i EU. Europaparlamentet består av 751 representanter som velges ved alminnelige og direkte valg.
  4. 1 En handling under en datainsamlingsprocess som består i att ett utdrag om elva ord från ett skyddat verk lagras i datasystem och skrivs ut, kan omfattas av begreppet delvist mångfaldigande i den mening som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av.

Hansker Fingre Avskåret
Venus Planet In Telugu
Funko Pop Prime Day
Masters Golf Tournament I 2019
Jesus Jeg Trenger Deg Lyrics
Khan V Crawford Channel
Snack Ideas For Date Night
Lego Mini Warship
Leaf Blower Mulcher Anmeldelser
Long Mackintosh Coat
Merk 5 Pro Mot Nokia 5.1 Plus
Hr Round Spørsmål Og Svar For Freshers
Rv Short Queen Memory Foam Madrass
Walmart Delivery Near Me
Halimbawa Ng Tulang Cinquain Tagalog
Hals Chakra Halskjede
Leiligheter Nær Uofl
32 Grader Kvinners Vest
Powerpoint Kan Ikke Sette Inn En Video Fra Den Valgte Filen Mp4
Kingroot Apk Samsung
Offshore Investment Fund
Modal Verbs Formula
Forbedre Søvnkvaliteten
Hvordan Laster Jeg Ned En Spilleliste Fra Spotify
S9 Gorilla Glass
David Berganio Jr News
Hvordan Legge Til Musikk På IPhone Ved Hjelp Av Itunes
Milkshake Sulfatfri Sjampo
Lov Om Tilknyttede Personer 2014
Unl Early Abroad-stipend
Problemløsning Av Metodikk Og Teknikker
Sonic Utstoppede Dyr
Symptomer På Angina Og Behandling
Scarpa Proton Gtx Damer
Npm Windows 7
Sår Øre Og Kjeve Ledd
Cr Ronaldo Stream
Husmaling Med Blått Tak
Johns Klassiske Biler
Sui Dhaaga Imdb Gjennomgang
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19
sitemap 20
sitemap 21